Świat grzybów

Mirosław Wantoch-Rekowski kontakt mirki2@wp.pl

Darmowy licznik odwiedzin

Nie są roślinami ani zwierzętami – tworzą własne Królestwo. Żyją na wszystkich lądach, w wodach słodkich i słonych, a także w powietrzu. Grzyby zdumiewają bogactwem form i kształtów. Mają niemal nieograniczone zdolności adaptacyjne i walnie przyczyniły się do ewolucji życia na Ziemi. Naukowcy dowodzą, że grzyby mogą być ratunkiem dla naszej coraz bardziej zdegradowanej planety. Już raz odegrały rolę zbawców – po ostatnim masowym wymieraniu gatunków. Czy tak będzie i teraz?

Bez lasu nie ma życia…

index łaciński

index polski

PUBLIKACJE

Publikacje w  „Acta Botanica Cassubica Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

1. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011. Nowe stanowisko bezblaszki kulistozarodnikowej Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead w rezerwacie przyrody „Jar rzeki Raduni” (Pomorze Gdańskie). Acta Bot. Cassub. 10: 163-167.

2. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206.

3. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2014. Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (Dicks.) na Ziemi Lubuskiej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda on the Ziemia Lubuska area Acta Bot. Cassub. 13: 55-59

Publikacje w dwumiesięczniku „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

1.   KARASIŃSKI D., WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M. S. 2016. Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(5): 371–379.

                      Publikacje w  „Przeglądzie Przyrodniczym”

                              Klub Przyrodników, Świebodzin

1.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2008. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 87-95.

2.    WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2009. Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 20 (1-2): 35-43.

3.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) – uzupełnienie. Przegl. Przyr. 21, 1: 83-85        

4.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M., CHOJNACKI W. 2010. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl. Przyr. 21,4: 23-28.

5.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray – nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa. Przegl. Przyr. 21, 3: 29-34.

6.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22, 1: 84-96.

7.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Piestrzenica infułowata Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél. – nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr, 23, 1: 77-81.

8.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody „Cisowa” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 23, 4: 60-67.

9.    WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013.  Stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (macromycetes, Ascomycota) na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr. 24, 1: 67-71.

10.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013. Nowe stanowisko Phellinus hippophäicola H. Jahn. (macromycetes) w Gdańsku. Przegl. Przyr. 24,1: 56-60

11    WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Nowe stanowisko Entoloma hytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 24,2: 43-48

12.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2014. Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba –  rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver na Ziemi Gdańskiej. Przegl. Przyr. 25, 3: 59-62.

13.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2015. Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo. Przegl. Przyr. 26, 1: 61-64.

14.   ŚLUSARCZYK T., GRYC M., WANTOCH-REKOWSKI M. 2015 Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegl. Przyr. 26, 2: 3-21

15. . WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012-2013. Grzyby i śluzowce Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                                             

Inne periodyki  i maszynopisy

1. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Grzyby (Mycota) wybranych rejonów miasta Sopotu. Praca wykonana na zlecenie Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sopocie, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” (mscr.).

2. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011 (mscr.). Grzyby (Mycota) rezerwatu przyrody „Jar rzeki Raduni”. Praca wykonana na zlecenie RDOŚ w Gdańsku, Gdańsk.

3. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010 (mscr.). Grzyby (Mycota) Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Praca wykonana na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego, Oddz. Wschodnio-Pomorski, Gdańsk.

4. CIECHANOWSKI M., MACHNIKOWSKI W., WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M. S., ZIELIŃSKI S. 2012. Sopot Zielone Miasto. Sopot the City of Green Space. Urząd Miasta Sopot, 176 pp.

5. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012-2013 (mscr.). Grzyby makroskopijne 11 rezerwatów przyrody Pomorza Gdańskiego. Praca wykonana na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni, Gdynia-Gdańsk.

6. WILGA S. M. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rejonu dworca PKP w Sopocie. Praca na zlecenie PROEKO Maciej Przewoźniak październik 2012 r.

7. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M., SUEOKA Y. 2013 (mscr.). Wykaz gatunków grzybów stwierdzonych w strefie brzegowej Tugi podczas BioBlitz 2013. Nowy Dwór Gdański, 20 września 2013, mscr.

8. NEUBAUER G., WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M. S. 2013. Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej. Raport z prac wykonanych w 2013 r. Praca wykonana na zlecenie Nadleśnictwa Strzałowo, mscr.

9. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013 Ocena lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych „Gęś” wraz z przebiegiem  trasy kabla pod kątem zagrożeń dla grzybów. Praca wykonana na zlecenie „Naturo” Piotr Dmochowski

10. WANTOCH-REKOWSKI M. WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M. S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatów „Kruszynek” i „Mechowisko Radość” na Pojezierzu Bytowskim praca na zlecenie Pracownia Przyrodnicza „Pro Natura Pro Homini” Katarzyna Bociąg

11. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Moczadło” –  raport z prac badawczych praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

12. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe  rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie” praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

13. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Pużyckie Łęgi” praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

14. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Torfowisko Potoczek praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

15. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Łęgi nad Swelinią” praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

16. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Grudziądz-Węgrowo (2014-2015) praca na zlecenie „Proeko” Maciej Przewoźniak      

17. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Pasa Nadmorskiego Jelitkowo-Nowy Port praca na zlecenie Biura Projektów Środowiskowych Michał Przybylski

18. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Kalwarii Wejherowskiej Raport z prac badawczych wykonanych 29 lipca 2016. Praca na zlecenie PROEKO Maciej Przewoźniak

19. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwaty Jeziora Małe i Duże Sitno praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg (2016)

20. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe wzdłuż projektowanej drogi Otomin-Sulmin. Raport z prac badawczych październik 2016 r.

21. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Sprawozdanie z inwentaryzacji grzybów makroskopijnych (Macromycetes) trasy planowanej linii EE 110 kV Malbork-Pelplin. Praca na zlecenie PROEKO Maciej Przewoźniak 2016-2017

22. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w okresie luty-październik 2017 r. w ramach projektu „Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska-Nowa Spacerowa w Gdańsku”oraz„Budowa trasy komunikacyjnej Bulwar Zielony w Gdańsku”

23. WANTOCH-REKOWSKI M. GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w dniu 27 sierpnia 2017 r. w Parku Miejskim w Starogardzie Gdańskim

24. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE pasa technicznego modernizowanej drogi komunikacyjnej Wejherowo-Celbowo. Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w okresie 16 lipca – 30 października 2017 r. Praca wykonana na zlecenie Mateusz Ciechanowski SALAMANDRA

25. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Inwentaryzacja przyrodnicza grzybów wielkoowocnikowych wzdłuż drogi ekpresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń

26. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) na odcinku alei dębowej w miejscowości Kadyny. 29 września 2018 praca na zlecenie Nadleśnictwa Elbląg

27. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe na odcinku D 22 Swarożyn-Zabagno raport prac badawczych 15 kwietnia 2018  

28. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2019 Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wydawnictwo własne Autorów            

29. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

Badania grzybów makroskopijnych na terenie Portu Gdynia sezon zima-wiosna 2020. Praca na zlecenie Firmy RENATURA Gdynia

30. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

Plan Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Grzyby makroskopijne (macromycetes) 2019. Praca na zlecenie Klubu Przyrodników Świebodzin

31. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

BADANIA GRZYBÓW MAKROSKOPIJNYCH NA TERENIE PORTU GDYNIA praca na zlecenie Renatura Gdynia 2019 sezon lato-zima

32. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

Plan Ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego Grzyby makroskopijne (macromycetes) 2020. Praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

33. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2020

Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Grzyby makroskopijne (macromycetes). Praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

34. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. 2021

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE (MACROMYCETES)

KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

35. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Grzyby makroskopijne (macromycetes). Praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

             

 Artykuły niepublikowane (maszynopisy)

1. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Kartuzy

2.   WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Lipusz raport prac badawczych wykonanych w latach 2004-2013

3.   WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Kościerzyna raport prac badawczych wykonanych w latach 2004-2013

4.  WANTOCH-REKOWSKI M.,  WANTOCH-REKOWSKA M.  WILGA M. S. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Wejherowo raport prac badawczych wykonanych w latach 2009-2013 

5.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu przyrody „Wąwóz   Huzarów” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

6.  WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Kolczakówka żółtobrązowa Hydnellum compactum (Pers.: Fr.) P. Karst. w  Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

7.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyb Elaphocordyceps Longisegmentis (ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy) na tle jego krajowych stanowisk

8.   WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe projektowanego użytku ekologicznego  „Borowikowe Wzgórze” (2014-2015)

9.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. & Pouzar i Heteromycophaga glandulosae P. Roberts. w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy)

10.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) rezerwatu „Dolina Kłodawy”

11.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu „Źródliska w Dolinie Ewy” (Trójmiejski Park Krajobrazowy)

12.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M., Grzyby makroskopijne (macromycetes) rezerwatu przyrody „Dolina Strzyży” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Dodaj komentarz