Świat grzybów

Mirosław Wantoch-Rekowski kontakt mirki2@wp.pl

Darmowy licznik odwiedzin

Nie są roślinami ani zwierzętami – tworzą własne Królestwo. Żyją na wszystkich lądach, w wodach słodkich i słonych, a także w powietrzu. Grzyby zdumiewają bogactwem form i kształtów. Mają niemal nieograniczone zdolności adaptacyjne i walnie przyczyniły się do ewolucji życia na Ziemi. Naukowcy dowodzą, że grzyby mogą być ratunkiem dla naszej coraz bardziej zdegradowanej planety. Już raz odegrały rolę zbawców – po ostatnim masowym wymieraniu gatunków. Czy tak będzie i teraz?

Bez lasu nie ma życia…

Co jakiś czas ludzie wymyślają nowy sposób na uratowanie zniszczonej Ziemi. Albo przynajmniej na uchronienie naszego gatunku przed skutkami naszego własnego, gwałtownego rozwoju. Najnowszym sojusznikiem stały się grzyby – istoty długo niedoceniane, wciąż nieco tajemnicze nawet dla nauki. Wykonują niewidzialną pracę, której znaczna część jest szalenie istotna dla podtrzymywania życia na naszej planecie. Ale czy to powód, aby obarczać je tak dużą odpowiedzialnością?
 
Czy grzyby naprawdę mogą rozłożyć nasze śmieci, unieszkodliwić nasze zanieczyszczenia, uratować nasze gleby przed erozją, dostarczyć nam alternatywnych materiałów budowlanych, uchronić nas przed rakiem, wyleczyć z depresji, złagodzić nasz lęk przed śmiercią i nauczyć nas empatii?
A może trochę zbyt wiele od nich oczekujemy?
 
Tak czy inaczej, mykologiczna mania już trwa: w nauce, popkulturze, modzie i sztuce.

index łaciński

index polski

PUBLIKACJE

Publikacje w  „Acta Botanica Cassubica Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

1. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011. Nowe stanowisko bezblaszki kulistozarodnikowej Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead w rezerwacie przyrody „Jar rzeki Raduni” (Pomorze Gdańskie). Acta Bot. Cassub. 10: 163-167.

2. WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206.

3. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2014. Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (Dicks.) na Ziemi Lubuskiej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda on the Ziemia Lubuska area Acta Bot. Cassub. 13: 55-59

Publikacje w dwumiesięczniku „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

1.   KARASIŃSKI D., WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M. S. 2016. Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(5): 371–379.

                      Publikacje w  „Przeglądzie Przyrodniczym”

                              Klub Przyrodników, Świebodzin

1.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2008. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 87-95.

2.    WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2009. Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 20 (1-2): 35-43.

3.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) – uzupełnienie. Przegl. Przyr. 21, 1: 83-85        

4.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M., CHOJNACKI W. 2010. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl. Przyr. 21,4: 23-28.

5.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray – nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa. Przegl. Przyr. 21, 3: 29-34.

6.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22, 1: 84-96.

7.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Piestrzenica infułowata Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél. – nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr, 23, 1: 77-81.

8.   WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012. Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody „Cisowa” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 23, 4: 60-67.

9.    WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013.  Stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (macromycetes, Ascomycota) na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr. 24, 1: 67-71.

10.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013. Nowe stanowisko Phellinus hippophäicola H. Jahn. (macromycetes) w Gdańsku. Przegl. Przyr. 24,1: 56-60

11    WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Nowe stanowisko Entoloma hytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 24,2: 43-48

12.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2014. Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba –  rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver na Ziemi Gdańskiej. Przegl. Przyr. 25, 3: 59-62.

13.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2015. Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo. Przegl. Przyr. 26, 1: 61-64.

14.   ŚLUSARCZYK T., GRYC M., WANTOCH-REKOWSKI M. 2015 Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegl. Przyr. 26, 2: 3-21

15. . WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012-2013. Grzyby i śluzowce Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                                             

Inne periodyki  i maszynopisy

1. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010. Grzyby (Mycota) wybranych rejonów miasta Sopotu. Praca wykonana na zlecenie Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sopocie, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” (mscr.).

2. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2011 (mscr.). Grzyby (Mycota) rezerwatu przyrody „Jar rzeki Raduni”. Praca wykonana na zlecenie RDOŚ w Gdańsku, Gdańsk.

3. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2010 (mscr.). Grzyby (Mycota) Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Praca wykonana na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego, Oddz. Wschodnio-Pomorski, Gdańsk.

4. CIECHANOWSKI M., MACHNIKOWSKI W., WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M. S., ZIELIŃSKI S. 2012. Sopot Zielone Miasto. Sopot the City of Green Space. Urząd Miasta Sopot, 176 pp.

5. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2012-2013 (mscr.). Grzyby makroskopijne 11 rezerwatów przyrody Pomorza Gdańskiego. Praca wykonana na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni, Gdynia-Gdańsk.

6. WILGA S. M. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rejonu dworca PKP w Sopocie. Praca na zlecenie PROEKO Maciej Przewoźniak październik 2012 r.

7. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M., SUEOKA Y. 2013 (mscr.). Wykaz gatunków grzybów stwierdzonych w strefie brzegowej Tugi podczas BioBlitz 2013. Nowy Dwór Gdański, 20 września 2013, mscr.

8. NEUBAUER G., WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M. S. 2013. Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej. Raport z prac wykonanych w 2013 r. Praca wykonana na zlecenie Nadleśnictwa Strzałowo, mscr.

9. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013 Ocena lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych „Gęś” wraz z przebiegiem  trasy kabla pod kątem zagrożeń dla grzybów. Praca wykonana na zlecenie „Naturo” Piotr Dmochowski

10. WANTOCH-REKOWSKI M. WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M. S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatów „Kruszynek” i „Mechowisko Radość” na Pojezierzu Bytowskim praca na zlecenie Pracownia Przyrodnicza „Pro Natura Pro Homini” Katarzyna Bociąg

11. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Moczadło” –  raport z prac badawczych praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

12. WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe  rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie” praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

13. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Pużyckie Łęgi” praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

14. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Torfowisko Potoczek praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

15. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu „Łęgi nad Swelinią” praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

16. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Grudziądz-Węgrowo (2014-2015) praca na zlecenie „Proeko” Maciej Przewoźniak      

17. WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Pasa Nadmorskiego Jelitkowo-Nowy Port praca na zlecenie Biura Projektów Środowiskowych Michał Przybylski

18. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Kalwarii Wejherowskiej Raport z prac badawczych wykonanych 29 lipca 2016. Praca na zlecenie PROEKO Maciej Przewoźniak

19. Wantoch-Rekowski M. Wilga M.S. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwaty Jeziora Małe i Duże Sitno praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg (2016)

20. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe wzdłuż projektowanej drogi Otomin-Sulmin. Raport z prac badawczych październik 2016 r.

21. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Sprawozdanie z inwentaryzacji grzybów makroskopijnych (Macromycetes) trasy planowanej linii EE 110 kV Malbork-Pelplin. Praca na zlecenie PROEKO Maciej Przewoźniak 2016-2017

22. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w okresie luty-październik 2017 r. w ramach projektu „Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska-Nowa Spacerowa w Gdańsku”oraz„Budowa trasy komunikacyjnej Bulwar Zielony w Gdańsku”

23. WANTOCH-REKOWSKI M. GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w dniu 27 sierpnia 2017 r. w Parku Miejskim w Starogardzie Gdańskim

24. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE pasa technicznego modernizowanej drogi komunikacyjnej Wejherowo-Celbowo. Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w okresie 16 lipca – 30 października 2017 r. Praca wykonana na zlecenie Mateusz Ciechanowski SALAMANDRA

25. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Inwentaryzacja przyrodnicza grzybów wielkoowocnikowych wzdłuż drogi ekpresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń

26. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) na odcinku alei dębowej w miejscowości Kadyny. 29 września 2018 praca na zlecenie Nadleśnictwa Elbląg

27. WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe na odcinku D 22 Swarożyn-Zabagno raport prac badawczych 15 kwietnia 2018  

28. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2019 Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wydawnictwo własne Autorów            

29. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

Badania grzybów makroskopijnych na terenie Portu Gdynia sezon zima-wiosna 2020. Praca na zlecenie Firmy RENATURA Gdynia

30. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

Plan Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Grzyby makroskopijne (macromycetes) 2019. Praca na zlecenie Klubu Przyrodników Świebodzin

31. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

BADANIA GRZYBÓW MAKROSKOPIJNYCH NA TERENIE PORTU GDYNIA praca na zlecenie Renatura Gdynia 2019 sezon lato-zima

32. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

Plan Ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego Grzyby makroskopijne (macromycetes) 2020. Praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

33. WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2020

Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Grzyby makroskopijne (macromycetes). Praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

34. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. 2021

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE (MACROMYCETES)

KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Praca na zlecenie „Pro Natura Homini” Katarzyna Bociąg

35. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. 2021

Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Grzyby makroskopijne (macromycetes). Praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

36. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. 2022

Grzyby rezerwatu Cisówka. Praca na zlecenie BULiGL w Gdyni

37. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S.

BADANIA GRZYBÓW MAKROSKOPIJNYCHNA TERENIE PORTU GDYNIA 2022-2023. Praca na zlecenie Renatura

38. WANTOCH-REKOWSKI M. 2022

Grzyby makroskopowe projekt FSRU Gdańsk Górki Zachodnie. Praca na zlecenie Marea Sp. z o.o.

39. WANTOCH-REKOWSKI M. 2022

Grzyby makroskopowe projekt BC Wind inwentaryzacja i waloryzacja. Praca na zlecenie Marea Sp. z o.o.

40. WANTOCH-REKOWSKI M. 2023

Grzyby makroskopowe inwentaryzacja i waloryzacja obszaru przyłącza lądowego do elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim Baltica 1. Praca na zlecenie Marea Sp. z o.o.

             

 Artykuły niepublikowane (maszynopisy)

1. WANTOCH-REKOWSKI M. WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Kartuzy

2.   WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Lipusz raport prac badawczych wykonanych w latach 2004-2013

3.   WANTOCH-REKOWSKI M., WANTOCH-REKOWSKA M. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Kościerzyna raport prac badawczych wykonanych w latach 2004-2013

4.  WANTOCH-REKOWSKI M.,  WANTOCH-REKOWSKA M.  WILGA M. S. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Nadleśnictwa Wejherowo raport prac badawczych wykonanych w latach 2009-2013 

5.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu przyrody „Wąwóz   Huzarów” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

6.  WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Kolczakówka żółtobrązowa Hydnellum compactum (Pers.: Fr.) P. Karst. w  Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

7.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyb Elaphocordyceps Longisegmentis (ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy) na tle jego krajowych stanowisk

8.   WANTOCH-REKOWSKI M., WILGA M.S. Grzyby wielkoowocnikowe projektowanego użytku ekologicznego  „Borowikowe Wzgórze” (2014-2015)

9.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. & Pouzar i Heteromycophaga glandulosae P. Roberts. w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy)

10.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) rezerwatu „Dolina Kłodawy”

11.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu „Źródliska w Dolinie Ewy” (Trójmiejski Park Krajobrazowy)

12.   WILGA M.S., WANTOCH-REKOWSKI M., Grzyby makroskopijne (macromycetes) rezerwatu przyrody „Dolina Strzyży” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Dodaj komentarz