Czernidłak Parasola megasperma (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Hopple

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

pastwiska, łąki, nieuzytki

Literatura