Cortinarius bayeri (Velen.) Moënne-Locc. et Reumaux

owocniki
kapelusz:
średnicy 1-3 cm, początkowo wypukły, potem rozpostarty z małym garbkiem,
higrofaniczny, brzeg podgięty, później prosty, ostry, prążkowany w stanie uwodnionym, powierzchnia sucha, barwy czerwonobrązowej, rdzawobrązowej, w owocnikach nieuwodnionych barwy ochrowej, przylegająco, białawo włókienkowata
blaszki:
wąsko przyrośnięte, średnio gęste, barwy ochrowej, później ochrowobrązowej, ostrza gładkie, jednobarwne

trzon:
3,5-5/0,2-0,35 cm, cylindryczny, równogruby, powierzchnia sucha, barwy jasnoochrowej, z niewyraźnymi strefami ochrowej osłony całkowitej, zasnówka biała
miąższ:
cienki, rdzawobrązowy, zapach słaby, eksykaty z brązowym kapeluszem i szaroochrowym trzonem, z NaOH powierzchnia owocnika i miąższ ciemnobrązowy, z płynem Lugola bez reakcji barwnej
forma ochrony:
brak
wartość:
trujące
występowanie:
jesienią w lasach iglastych

Literatura