Drobnokropka pasożytnicza Hypocrea pulvinata Fuckel

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

na starych owocnikach hubowatych, pniarka obrzeżonego, hubiaka pospolitego,
białoporka brzozowego i innych

Literatura

17 kwietnia 2011 na hubiaku
30 listopada 2019 Wdzydzki Park Krajobrazowy