Drobnoporek rozwierkowy Oligoporus leucomallellus (Murrill) Gilbertson & Ryvarden

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

na drewnie iglastym

Literatura

18 stycznia 2020 Hel, na kłodzie sosny
18 stycznia 2020 Hel, na kłodzie sosny
11 listopada 2007 Kalisz Kaszubski