Czyreń czarnoliniowy Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, T. Wagner et M. Fisch.

owocniki
resupinowate, szeroko rozpostarte i poduszkowate, lub rozpostarto odgięte
do siedzących, dachówkowate, skórzaste lub zdrewniałe, o górnej powierzchni filcowatej, brunatnokasztanowatej, z wiekiem nagiej, szarawej do szarawoczarnej, koncentrycznie rowkowanej

rurki:
do 0,5 cm długości, w każdej warstwie, żółtawo- do rudawobrunatnych, wewnątrz szarawe, o ostrzach cienkich, całych, białawo oszronionych
hymenofor:
żółtawy do cynamonowobrunatnego
forma ochrony:
status na Czerwonej liście [E] wymierające
wartość:
niejadalne
występowanie:
rzadki, na drewnie iglastym i liściastym

Literatura