Capitotricha bicolor (Bull.: Fr.) Baral Non Ellis

17 maja 2009 TPK Gdańsk
17 maja 2009 TPK Gdańsk

owocniki

jest makroskopowo podobna do Lachnellula subtilissima  jednak w przeciwieństwie
do niej wystepuje na drewnie liściastym; owocniki do 3 mm.

Literatura