Białokrowiak okazały Leucopaxillus giganteus (Sibthorp: Fr.) Singer

owocniki

kapelusz: 

10-30 cm, białawy, bladoochrowy w środku lejkowato wklęsły; skórka
sucha bez połysku; brzeg często karbowany

blaszki: 

białe, kremowe bardzo ścieśnione, zbiegające

trzon: 

białawy, krótki i zaostrzony

wysyp zarodników:

biały

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

poza lasem na łąkach, pastwiskach, wydziela substancje antybiotyczną, która powoduje zamieranie trawy wokół grzyba

Literatura

24 września 2020 Tuszkowy
23 października 2008 TPK Gdańsk Samborowo
10 września 2009 TPK Gdańsk Samborowo