Białokrowiak okazały Leucopaxillus giganteus (Sibthorp: Fr.) Singer

24 września 2020 Tuszkowy
23 października 2008 TPK Gdańsk Samborowo
10 września 2009 TPK Gdańsk Samborowo

owocniki

kapelusz: 

10-30 cm, białawy, bladoochrowy w środku lejkowato wklęsły; skórka
sucha bez połysku; brzeg często karbowany

blaszki: 

białe, kremowe bardzo ścieśnione, zbiegające

trzon: 

białawy, krótki i zaostrzony

wysyp zarodników:

biały

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

poza lasem na łąkach, pastwiskach, wydziela substancje antybiotyczną, która powoduje zamieranie trawy wokół grzyba

Literatura