Buławka rurkowata odm. skręcona Typhula contorta (Holmsk.) Olariaga

owocniki

od formy typowej buławki rurkowatej (Typhula fistulosa) różni się owocnikami skręconymi w osi podłużnej

Literatura

1 stycznia 2019 TPK Gdańsk Dolina Schwabego
11 listopada 2006 okolice Szymbarka