Żagiew kasztanowa, żagiew czarnotrzonowa Polyporus badius (Pers.) Schwein. (1832)

owocniki

kapelusz: 

5-25 cm, kasztanowaty w środku czarnobrązowy,
ku brzegowi jaśniejszy; skórka naga, lśniąca i gładka

rurki: 

długo białe zbiegające na trzon, wąskie

trzon:

szarobiaławy, centralny, zwężający się ku nasadzie


miąższ: 

łykowato-elastyczny o przyjemnym zapachu

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

wystepowanie:

nie często spotykany grzyb występujący w lasach łęgowych na topolach,
wierzbach, olszach

Literatura