Ciżmówka mchowa Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Quél.

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

cały rok na drewnie liściastym

Literatura

3 listopada 2017 TPK Gdańsk Samborowo
2 stycznia 2013 TPK Gdańsk Samborowo