Grzybówka dzwoneczkowata Mycena tintinabullum (Fr.) Quél.

owocniki
kapelusz:
1-2 cm, brązowy, szarobrązowy, ciemnoczerwonobrązowy, czarnobrązowy;
przykryte kapelusze przeważnie są białawe; za młodu półkoliste; skórka podczas
wilgotnej pogody lepka
blaszki:
szarobiaławe, potem z odcieniem różowym, prosto przyrośnięte lub krótko zbiegające

trzon:
białawy, wkrótce szarobrązowawy, u góry jaśniejszy
miąższ:
zapach i smak ziemiste, stęchłe
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
przeważnie na bukach tylko w miesiącach zimowych od listopada do kwietnia

Literatura