Mleczaj rudy Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr.

owocniki
kapelusz:
3-10 cm, jasno lub ciemnoczerwonobrązowy, niestrefowany, w środku za młodu
z wystającym, później zagłębionym ostrym  garbkiem; skórka sucha, bez połysku

blaszki:
bladoczerwonawoochrowe, na starość ciemnieją
mleczko:
niezmiennie białe, ostre

trzon:
bledszy niż kapelusz, cielisty, czerwonobrązowawy
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
inne nazwy:
podrydzyk ostry, mleczaj czerwonobrunatny
występowanie:
od czerwca do listopada we wszystkich lasach, zwłaszcza w iglastych i mieszanych pod sosnamiświerkami

Literatura

11 października 2020 Stilo
12 października 2019 Stilo
23 wrzesnia 2018 Stilo
7 września 2006 Kalisz Kaszubski