Pieprznik trąbkowy Cantharellus tubaeformis Bull.: Fr. 1821

owocniki
kapelusz:
2-6 cm, żółtobrązowawy, żółtoszarawy, szarobrązowy o cienkim miąższu z falisto
powyginanym brzegiem w środku lejkowato wklęsły, na starość często otwarcie
przechodzący w pusty trzon
listweki:
brudnoszarożółtawe, grubawe i płytkie, dobrze wykształcone z licznymi
połączeniami poprzecznymi, daleko zbiegające na trzon

trzon:
brudnoszarożółtawy, pusty
miąższ:
zapach słaby, stęchło-ziemisty
forma ochrony:
brak
wartość:
jadalne
występowanie:
pospolicie w lasach liściastych w kępkach często w towarzystwie kolczaków obłączastych

Literatura

23 listopada 2019 TPK Gdańsk Lasy Sopockie
2 grudnia 2006 okolice Żukowa Kaszuby
27 września 2017 TPK Gdańsk
27 sierpnia 2016 okolice rezerwatu Lubygość-Kaszuby