Bezpłodność świerka Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H. Otth

16 kwietnia 2011 rezerwat Jar rzeki Raduni
18 marca 2016 rezerwat Jar rzeki Raduni