Czernidłak bruzdkowany Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

w lasach i poza nimi

Literatura