Czernidłak bruzdkowany Coprinus schroeteri P. Karst.

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

w lasach i poza nimi

Literatura