Guzoczyrka rozpostarta Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill Czyreń rozpostarty Phellinus punctatus (Fr.) Pilát (1942)

owocniki
wieloletnie, zawsze rozpostarte, z wiekiem poduszkowate, rozpościerające się na gałęziach 30-300 mm długości, 5-100 mm szerokości i 2-25 mm grubosci, o powierzchni rdzawocynamonowej, umbrowej, barwy zbliżonej do czyrenia śliwowego, starsze owocniki szare i spękane, o powierzchni
nierównej, falistej, brzegu płonnym, młody puszysto-filcowaty, ostro odgraniczony, jaśniejszy, cynamonoworudy z wiekiem kasztanowatorudy
pory:
bardzo drobne (4-7 na 1 mm), 0,08-0,15 średnicy, regularne, ostrza gładkie
rurki:
w warstwach zwykle ukośne, poszczególne warstwy 1-2 mm grubości, często poprzedzielane warstwą miąższu, stare zarastające białą grzybnią
miąższ:
nad rurkami bardzo cienki, 0,5-1 mm grubości, jasno-cynamonowy do umbrowocynamonowego, o bardzo twardej konsystencji, zdrewniały
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne, powoduje białą zgniliznę drewna
występowanie:
na pniach i gałęziach żywych drzew liściastych, zwłaszcza wierzby i leszczyny, rzadko iglastych

Literatura

30 stycznia 2016 TPK Gdańsk Dolina Czystej Wody
2 stycznia 2020 TPK Gdańsk dolina Samborowo
1 marca 2006 TPK Gdańsk Lagry