Kisielnica przeźroczysta Myxarium nucleatum Wallr.

3 listopada 2017 TPK Gdańsk Samborowo
11 marca 2009 TPK Gdańsk Samborowo
16 września 2013 Puszcza Piska

owocniki
galaretowate
forma ochrony:
status na Czerwonej liście 
[V] narażone na wymarcie
wartość:
niejadalne
występowanie:
rzadki, na drewnie drzew liściastych

Literatura