Smardz parkowy Morchella importuna M. Kuo, O’Donnell et T.J. Volk

owocniki

niemal identyczne jak smardz stożkowy i wyniosły

forma ochrony:

brak

wartość:

jadalne

występowanie:

wiosną na klombach, zieleńcach wysypanych korą

Literatura