Zasłonak brunatny, zasłonak żołędziowy Cortinarius brunneus (Pers.) Fr.

owocniki
kapelusz: średnicy 2-5 cm, początkowo wypukły, potem rozpostarty z garbkiem w środku,
higrofaniczny, brzeg początkowo podgięty, później prosty, ostry, prążkowany na skraju
w stanie uwodnionym, powierzchnia sucha, barwy czerwonobrązowej, ciemnobrązowej,
w owocnikach nieuwodnionych barwy ochrowobrązowej, z białymi, przylegającymi
włókienkami osłony

blaszki:
wąsko przyrośnięte, dość rzadkie, barwy ciemnobrązowej, ostrza blaszek gładkie, jednobarwne
trzon:
5-8/0,4-0,9 cm, cylindryczny, lekko rozszerzający się ku dołowi, powierzchnia sucha, barwy płowej, z wiekiem i po potarciu przebarwia się czarnobrązowo, pokryta kilkoma strefami włókienek białej,
z czasem brązowiejącej osłony całkowitej, zasnówka biała
miąższ:
cienki, ciemnobrązowy, zapach słaby, rzodkwi, eksykaty w całości czarnobrązowe, z NaOH powierzchnia owocnika i miąższ przebarwiają się czarnobrązowo, z płynem Lugola bez reakcji barwnej
wysyp zarodników:
rdzawobrązowy
forma ochrony:
brak
wartość:
trujące
występowanie:
grzyb związany z borami sosnowymi, rzadziej świerkowymi, na kwaśnych piaskach, na siedliskach zarówno suchych, jak i wilgotnych

Literatura