Grzybogwiazd skórzasty Mycenastrum corium Berk. 1842

owocniki
średnicy 5 – 10 cm, za młodu szarobiaławe do bladobeżowych, najpierw kuliste
do bulwiastych, na powierzchni gładkie do poletkowano spękanych, w trakcie
dojrzewania gwiaździście pękające i uwalniające znajdującą się wewnątrz,
ciemnobrązową, pylącą masę zarodników
wysyp zarodników:
ciemnooliwkowobrązowy do umbrowobrązowego
forma ochrony:
status na Czerwonej liście 
[V] narażone na wymarcie
wartość:
jadalne, białe w środku
występowanie:
od maja do października w lasach w miejscach wysypiskowych, pastwiskach-bardzo rzadki
gatunki podobne:
kurzawkitęgoskórypurchawica olbrzymia

Literatura

26 kwietnia 2020 Moście Błota Reda
18 czerwca 2017 Leśna Polana nad Biebrzą
5 czerwca 2016 Leśna Polana nad Biebrzą
27 maja 2016 Leśna Polana nad Biebrzą
11 września 2020 Gdańsk Oliwa na trawniku