Korkoząb ciemny Phellodon connatus (Schultz) P. Karst.

24 września 2017 Mikoszewo
24 września 2017 Mikoszewo
29 września 2012 Kalisz Kaszubski

owocniki

forma ochrony:

status na Czerwonej Liście [E] wymierające

wartość:

niejadalne

występowanie:

jesienią w lasach iglastych

Literatura