Misecznica grabowa Lecanora carpinea

14 marca 2020 Hel
3 czerwca 2012 Lipusz