Żylaczka żółtobrązowa Phlebiella sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns & Lefebvre

owocniki

występowanie:

na spodniej części drewna iglastego leżącego w ściółce

inne nazwy:
pleśniak żółty, nalotek żółty

Literatura