Drobnokropka czerwona Hypocrea rufa (Pers.) Fr.

owocniki:
zatopione w poduszkowatych, czerwonawych podkładkach szerokości do 10 mm
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
cały rok na roślinach i drewnie liściastym, 
jest to forma doskonała Trichoderma viride

Literatura

29 stycznia 2015 TPK Gdańsk Samborowo
7 listopada 2020 rezerwat Szczyt Wieżyca
28 grudnia 2018 TPK Gdańsk
30 stycznia 2015 TPK Gdańsk Samborowo