Smolucha świerkowa Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (1881)

owocniki
kapelusz:
szerokości 5-20 cm, ciemnoczerwonobrązowy w promieniowe czarnobrązowe paski;
zewnętrzna krawędź jaśniejsza, rdzawożółtawa; powierzchnia aksamitno filcowata,
w miejscach czarniawych smolisto posklejana, promieniowo pomarszczona
rurki:
białawoochrowe z drobnymi porami
miąższ:
za młodu białawy potem korkowobrązowawy, łykowaty, elastyczny
forma ochrony:
status na Czerwonej liście 
[V] narażony na wymarcie
wartość:
niejadalne
występowanie:
jest rzadkim grzybem nadrzewnym wyrastającym na martwych pniakach świerkówsosen

Literatura