Pochwiak jedwabnikowy Volvariella bombycina Schaeff.: Fr.) Singer

owocniki

kapelusz: 

10-20 cm, biały, słomkowy, żółtawy z cienkim miąższem; skórka wełnisto-skórkowata, sucha


trzon

biały, puszysty z dużą twardą, brązowawą, plamistą pochwą

forma ochrony:


status na Czerwonej liście 
[R] rzadki

wartość:

jadalne

występowanie:

rzadki, na miękkich drzewach-topola, brzoza, klon

Literatura