Żylak promienisty Phlebia radiata Fr.

18 listopada 2019 Gdańsk Przymorze na jarząbie szwedzkim
26 marca 2006 rezerwat Zamkowa Góra
6 marca 2019 Gdańsk Osowa
13 listopada 2016

owocniki
płasko przylegające do podłoża, bez kapeluszy, najwyżej z guzowatymi
zgrubieniami na brzegach,  lśniące, pomarańczowoczerwonawe lub barwy żółtka do chromowożółtych, wewnątrz bardziej cielistoczerwonawe, na starość także całe cieliste; powierzchnia (z warstwą rodzajną) grzebieniasto pomarszczona lub bruzdowana; konsystencja trochę galaretowata
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
głównie jesienią i zimą na obumarłych pniach, gałęziach drzew liściastych

Literatura