Żylak kolczasty Phlebia uda (Fr.) Nakasone

owocniki

Literatura