Łysak plamistoblaszkowy Gymnopilus penetras (Fr.: Fr.) Murrill

owocniki
kapelusz:
w żywych, rudożółtych kolorach; skórka matowa, naga 
blaszki:
ciasne z rdzawymi plamkami, na starość odrywające się od trzonu
trzon:
bladożółty z białymi włókienkami, niekiedy ze strefą pierścieniową
miąższ:
cienkomięsisty o gorzkim smaku
wysyp zarodników:
żółtobrązowy
forma ochrony:
brak
wartość:
trujące
inne nazwy:
płomienica korzeniasta, ogniówka przenikająca, łysak penetrujący
występowanie:
jesienią na martwym drewnie, licznie

Literatura