Łuskwiak nastroszony Pholiota squarrosa (Weigel: Fr.) P. Kumm.

22 października 2019 okolice Malborka
27 września 2006 Korne Kaszuby
8 października 2017 TPK Gdańsk Renuszewo
24 listopada 2005 Gdańsk Kokoszki

owocniki

kapelusz: 

4-12 cm, słomkowożółty, żółtobrązowawy z ciemniejszymi odstającymi łuskami

skórka: 

sucha

baszki:

oliwkowożółte do rdzawobrązowych

trzon: 

poniżej strefy pierścieniowej pokryty odstającymi łuskami

miąższ:  

bladożółtawy, w podstawie trzonu brązowy; zapach korzenny, wyraźny

inne nazwy:

łuszczak nastroszony

Literatura