Tarczóweczka krążkowata Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat.

owocniki
resupinatowe, do kilku cm, z niewielkim kapelusikiem
forma ochrony:
status na Czerwonej liście 
[E] wymierające
wartość:
niejadalne
występowanie:
cały rok na martwym drewnie dębu
gatunki podobne:
skórnik pomarszczony

Literatura