Borowiec dęty forma żółta Boletinus cavipes f. aureus (Rolland) Singer

14 września 2010 TPK Gdańsk Dolina Radości
14 września 2010 TPK Gdańsk Dolina Radości
14 września 2010 TPK Gdańsk Dolina Radości

owocniki
mają takie same cechy jak typowy borowczak dęty, różnią się barwą-złotożółtą,
cytrynowożółtą
forma ochrony:
gatunek pod ochroną częściową, status na Czerwonej liście 
[R] rzadki
wartość:
jadalne
występowanie:
w lasach pod modrzewiami

Literatura