Borowiec dęty forma żółta Boletinus cavipes f. aureus (Rolland) Singer

owocniki
mają takie same cechy jak typowy borowczak dęty, różnią się barwą-złotożółtą,
cytrynowożółtą
forma ochrony:
gatunek pod ochroną częściową, status na Czerwonej liście 
[R] rzadki
wartość:
jadalne
występowanie:
w lasach pod modrzewiami

Literatura

14 września 2010 TPK Gdańsk Dolina Radości
14 września 2010 TPK Gdańsk Dolina Radości
14 września 2010 TPK Gdańsk Dolina Radości