Kurzawka otrębiasta, kurzawka zmienna Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin

owocniki

średnicy 1-3,5 cm, za młodu białe, później żółtawo-ochrowo-brązowe do czerwonobrązowych, przeważnie główkowato-gruszkowate; u podstawy znajdują się białawe sznurki grzybniowe lub ich brak

powierzchnia:

drobnobrodawkowata do otrębiasto-drobnokolczastej, na przekroju podłużnym widać słabo rozwiniętą płonną podstawę

wysyp zarodników:

oliwkowobrązowy

forma ochrony:

brak

wartość:

jadalne do czasu gdy są białe w środku

występowanie:

od sierpnia do października w lasach liściastych i mieszanych, w miejscach odsłoniętych, na przydrożach, pod dębami, sosnami, brzozami, chętnie na glebach piaszczystych i w lasach o charakterze wrzosowiskowym

synonimy:

Bovista polymorpha, Lycoperdon pusilliforme

Literatura