Kubianka kotkowa Ciboria amentacea (Balb.: Fr.) Fuckel

owocniki
w kolorze białokremowym, częściej płowobrązowawym w kształcie pucharu na
wydłużonej nóżce, w początkowej fazie rozwoju pucharek niemal zamknięty,
z wiekiem wypłaszcza się; średnica czaszy pucharu  0,5 – 1 cm, wysokość grzybka niekiedy do 3 cm

forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
wczesną wiosną na starych kwiatostanach męskich olszy leżących w ściółce
lub płytko pod nią

Literatura

15 lutego 2020 Puszcza Darżlubska
11 marca 2018 Włocławek
11 marca 2018 Włocławek
18 marca 2012 dolina Martenki