Mączniak prawdziwy dębu Microsphaera alphitoides Griffon et Maubl.

Grzyb z klasy workowców uszkadzający młode liście, pędy szczytowe oraz 
 pączki dębów powodując ich zamieranie.

Literatura

wikipedia

galeria zdjęć