Zasłonak śluzakowaty Cortinarius mucifluus Fr.

owocniki

kapelusz:

do 7 cm, czerwonobrązowy do oliwkowobrazowawego na brzegach jaśniejszy; skórka bardzo śluzowata

blaszki:

ochrowobrązowe do rdzawobrązowych


trzon:

biały w dolnej części często niebieskawo nabiegły

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

gatunek bardzo rzadki występujący w lasach iglastych i mieszanych pod
sosnami, świerkami 

Literatura