Mleczaj chrząstka Lactarius vellereus (Fr.) Fr.

owocniki
kapelusz:
8-20 cm, wapiennobiały z ochrowymi plamkami w środku lejkowato wgłębiony,
przybrudzony ziemią; skórka sucha, delikatnie wełnisto-filcowata

blaszki:
białe, na starość z brązowymi plamkami

trzon:
biały, krótki
mleczko:
białe, powoli żółknące, łagodne
miąższ:
ścisły, smak ostry
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
inne nazwy:
chrząszcz, chrząstka, gniewosz, hrózd
występowanie:
pospolity w różnych lasach, glównie pod bukami, dębami

Literatura