Drobnołuszczak niepozorny Pluteus exiguus (Pat.) Sacc.

owocniki

występowanie:

na drewnie liściastym

Literatura

Owocniki znalezione 19 sierpnia 2006 na odziomku pnia buka? topoli ?
                                  Gdańsk Oliwa ul. Michałowskiego