Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull. ) Ditmar

owocniki
kapelusz:
1-2 cm, półkolisty, poduszkowaty, na początku biały potem na wierzchu brązowawy i pylący

blaszki:
jeśli występują szarobiałe, grubawe, szeroko rozstawione
trzon:
krótki, biały, pokryty włókienkami
miąższ:
zapach i smak mączne
forma ochrony:
status na Czerwonej liście 
[R] rzadki
wartość:
niejadalne
występowanie:
od sierpnia do października, rzadko spotykany grzyb występujący na gnijących
owocnikach gołąbków (Russula) i mleczajów (Lactarius), jest pasożytem

Literatura