Czyreń rdzawy Phellinus ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat. (1900)

owocniki

wyłącznie rozpostarte bez skłonności do tworzenia kapelusików

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

na drewnie olszy, leszczyny, jesionu

Literatura

5 kwietnia 2008 TPK Gdańsk