Płaskosz borówkowy Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin (1867)

owocniki
na liściach i pąkach kwiatowych porażonych roślin tworzy przylegającą, gęstą grzybnię, często powodując zniekształcenie liści, przyjmują on łyżeczkowaty kształt; grzybnia osiąga średnicę do 1 cm, początkowo jest czerwona z żółtawym obrzeżem, potem różowawo-biała, w końcu biała; dzieje się tak dlatego, że w miarę dojrzewania owocnika jego górna
powierzchnia pokrywa się białą warstwą hymenium; podstawki zazwyczaj 3-4- sterygmowe, bazydiospory o wymiarach 1-19 × 2-4 μm, kiełbaskowate lub lekko zakrzywione, cylindryczne; dojrzałe posiadają 1-3 przegrody
;
płaskosz borówkowy wytwarza także bezpłciowe zarodniki konidialne o wymiarach 8-11 × 1 μm, zarówno płciowe bazydiospory, jak i bezpłciowe konidia rozprzestrzeniają się unoszone prądami
powietrza; infekcja odbywa się zazwyczaj wiosną na młodych liściach; po zainfekowaniu rośliny grzybnia patogenu przerasta całe tkanki liści, pąków kwiatowych i łodyg; w porażonej roślinie
patogen zimą nie ginie i następniej wiosny rozwija się nadal

forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
od wiosny do jesieni pasożytuje na borówce brusznicy

Literatura

13 sierpnia 2017 Stilo
11 października 2020 Stilo
10 lipca 2011 Kalisz Kaszubski
3 lipca 2011 Kalisz Kaszubski