Błyskoporek sosnowy Inonotus triqueter (Fr.) P. Karst.

owocniki


kapelusz:

3-6 cm średnicy, ciemnoczerwonobrązowy do rdzawobrązowego, z białawą
krawędzią przyrostową; powierzchnia grubofilcowata


rurki:


z szarobiaławymi, na starość brązowymi, szerokimi ujściami (do 1 mm średnicy)


trzon:


rdzawobrazowy do czerwonobrązowego, filcowaty, krótki


wysyp zarodników:

rdzawożółtawy, z setami z zakrzywionym końcem


forma ochrony:


status na Czerwonej liście 
[V] narażony na wymarcie


wartość:


niejadalne, pasożyt powodujący białą zgniliznę


występowanie:


od lipca do listopada na pniakach sosnowych, rzadki


gatunki podobne:


Onnia tomentosa


inne nazwy:


huba trójkątna, szczeciniak filcowaty odmiana haczykowata, szczeciniak sosnowy

Literatura

15 sierpnia 2011 Lipusz-Tuszkowy
15 sierpnia 2011 Lipusz – Tuszkowy
17 października 2010 Kalisz Kaszubski