Strzykacz gwiazdkowaty Sphaerobolus stellatus Tode (1790)

owocniki

kuliste lub półkuliste, 1-2 mm, siedzące, mięsiste, białe, żółtawe do złotożółtych, dojrzałe jasnożółtawe; perydium pękające gniazdkowato na kilka płatów, zbudowane z 4-5 warstw, ukrywa wewnątrz kulistą lub kulistawą jedną perydiolę do 1 mm średnicy; jest ona pomarańczowa lub żółtawa, połyskliwa i miękka, z chwilą dojrzenia z dużą siłą odrzucona od owocnika

gleba:

żółtawa do żółtawobrązowej, dojrzała galaretowiejąca; skupienia podstawek rozmieszczone są w niej nieregularnie

zarodniki:

hialinowe, gładkie, elipsoidalne lub szeroko jajowate

występowanie:

wyrasta na ogół gromadnie tworząc liczne owocniki na próchniejącym drewnie i opadłych gałązkach, na rozkładającej się ściółce i gnijących roślinach; grzybnia silnie przerasta podłoże

Literatura