Ziarnówka ochrowożółta Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fayod

15 września 2012
12 września 2009 Kaszuby
16 października 2011 Lipusz
7 września 2009

owocniki

kapelusz

żółto-ochrowy do żółto-pomarańczowego; 15-40 mm średnicy, młody stożkowaty, potem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego z szerokim garbkiem; powierzchnia początkowo drobno omączona, z wiekiem mniej lub bardziej naga, czasem żyłkowato pomarszczona; brzeg ostry z białawymi lub żółtawymi, zwieszającymi się resztkami osłony


blaszki: 

blado żółte, szerokie, wykrojone do przyrośniętych


trzon: 

30-60 x 3-5 mm, cylindryczny, pusty; barwy kapelusza; powierzchnia powyżej niewyraźnego, strzępiastego pierścienia białawo-kłaczkowata, poniżej pierścienia z pomarańczowo-brązowymi łuseczkami i kłaczkami, ciemniejsza ku podstawie


miąższ: 

pomarańczowo-żółty bezpośrednio pod skórką trzonu, poza tym białawy, cienki, zapach słaby i nieprzyjemny, duszący, smak łagodny, nieokreślony

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

od lata do jesieni pojedynczo, częściej gromadnie, w lasach i poza nimi, w miejscach wilgotnych, mszystych, wśród traw, najczęścij w ubogich lasach iglastych

Literatura