Guzoczyrka dębowa Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemelä Czyreń dębowy Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin

owocniki
kapelusze:

10-30 cm szerokości, z wierzchu matowe, początkowo rdzawobrązowawe potem szare do szaroczarniawych i pororośnięte zielonawymi glonami, brzegi przyrostowe odcinają się rdzawobrązowo, awsze są trochę zaokrąglone
miąższ:
żółtordzawy, rdzawocynamonowy, bardzo twardy, zdrewniały, pod wpływek KOH czernieje

rurki:
żółtobrązowawe, do rdzawobrązowawych
pory:
bardzo małe (4-6 na mm)
wysyp zarodników:
biały do słomkowego
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalny
występowanie:
pasożytuje na żywych dębach, rzadko innych drzewach potem po śmierci gospodarza także na martwym drewnie, owocniki wieloletnie

Literatura

23 listopada 2019 TPK Gdańsk Droga Nadleśniczych
5 lutego 2014 TPK Gdańsk Lasy Sopockie
30 listopada 2011 rezerwat Zajęcze Wzgórze Sopot
16 maja 2012 TPK Gdańsk Renuszewo