Porokolczak kulistozarodnikowy Irpex bourdotii (Saliba & A. David) Kotir. & Saaren.

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

cały rok na martwym drewnie liściastym

Literatura

27 lutego 2013 TPK Gdańsk Samborowo
3 listopada 2017
3 października 2020 Krynica Morska
1 marca 2013 TPK Gdańsk Samborowo