Zagrzebka piaskowa Geopora arenicola (Lév.) Kers

18 listopada 2020 Gdańsk VII Dwór
24 sierpnia 2008 TPK Gdańsk Matemblewo
24 sierpnia 2008 Gdańsk Brętowo
28 września 2019 Warcino Technikum Leśne

owocniki

półpodziemne, często przeoczane

forma ochrony:

status na Czerwonej Liście [R] rzadkie

wartość:

niejadalne

występowanie:

w lasach i poza nimi, w parkach, nieużytkach

Literatura