Czubajka czerwieniejąca, czubajnik czerwieniejący Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer Chlorophyllum rhacodes  (Vittad.) Vellinga

owocniki
kapelusz:
do 15 cm z wełnistymi łuskami
blaszki:
ostrza blaszek mogą być czerwonawo-brązowe
trzon:
bez wzorka z podwójnie obrzeżonym pierścieniem
miąższ:
szafranowoczerwonawo nabiegający
forma ochrony:
brak
wartość:
jadalne, smakowo odbiega od krewniaczki kani

występowanie:
we wszystkich lasach i poza nimi często w czarcich kręgach

Literatura

14 września 2010 TPK Gdańsk Dolina Radości
11 września 2008 rezerwat Zajęcze Wzgórze Sopot
14 września 2013 TPK Gdańsk Dolina Radośći
24 października 2020 okolice rezerwatu Dolina Kulawy