Grzybówka alkaiczna  Mycen stipata Maas Geest. & Schwöb.

owocniki

kapelusz: 

szarobrązowy, ciemnoczerwonobrązowy, rdzawobrązowy, paraboliczny, później płaskostożkowaty: brzeg w stanie wilgotnym prześwitująco żłobkowany

blaszki: 

białawe, szarobiaławe lub szarobrązowawe

miąższ:

cienki, charakteryzuje się  ostrym, chemicznym  zapachem (domestos)

trzon: 

ciemny, barwy kapelusza, lśniący,nagi

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadlane


inne nazwy:

grzybówka potażowa

Literatura